Chính sách bán hàng

Những nội dung đề cập trong chính sách bán hàng là các điều khoản và điều kiện chung chi phối việc toàn bộ việc bán hàng của Công ty inox Thịnh Phát đối với tất cả sản phẩm cung cấp cho Bên Mua theo hợp đồng. Thông tin các điều khoản và điều kiện bổ sung được cập nhật chi tiết trong nội dung bài viết.

Website https://inoxthinhphat.vn do Công ty inox Thịnh Phát vận hành và hoạt động với mục đích cung cấp các thông tin bán hàng về danh mục vật tư và phụ kiện inox. Chúng tôi phục vụ đến tất cả các quý khách hàng trong nước và ngoài nước có nhu cầu mua và sử dụng các mặt hàng inox. Các sản phẩm của chúng tôi minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và hợp pháp. Hoạt động bán hàng của inox Thịnh Phát đảm bảo quyền lợi đến cho tất cả quý khách hàng. Tiếp tục tham khảo về các chính sách bán hàng của công ty inox Thịnh Phát tại đây.

Tổng quan chính sách bán hàng

Các điều khoản và điều kiện trong chính sách bán hàng được áp dụng trên tất cả các giao dịch mỗi đơn hàng thông qua hình thức phát hành văn bản, là đại diện cho thỏa thuận Bên bán hàng và Bên mua hàng. Các Điều khoản trong giao dịch được điều chỉnh trừ khi Bên bán đã ký một thỏa thuận bổ sung với Bên mua và chỉ áp dụng lên các điều khoản điều chỉnh thời gian phân phối các sản phẩm bàn giao. Việc Bên mua ký vào bảng báo giá, phát hành đơn đặt hàng theo bảng báo giá, chấp nhận bàn giao các sản phẩm đã đặt hàng, hoặc là sử dụng hoặc tiếp cận các sản phẩm bàn giao, được coi là Bên mua chấp nhận bảng báo giá và các điều khoản trong chính sách bán hàng. Tất cả các điều khoản hoặc điều kiện khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc pháp lý Bên bán bằng bất kỳ hình thức nào. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, trong mọi trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và bảng báo giá, các Điều khoản này sẽ được áp dụng.

Định nghĩa

Bên bán là Công ty inox Thịnh Phát.

Bên mua là khách hàng được đề cập trong bảng báo giá.

Đơn hàng là thông tin đặt hàng của khách hàng, bao gồm: tên sản phẩm, số lượng, thông số kỹ thuật, đại diện bên mua, số điện thoại, địa chỉ, email.

Điều khoản giao dịch chung là những quy định, quy tắc bán hàng do bên bán hàng công bố áp dụng cho bên mua thông qua hợp đồng giao kết. Nếu Bên mua chấp nhận giao kết hợp đồng đồng nghĩa là chấp nhận các điều khoản giao dịch do Bên bán phát hành.

Sản phẩm bàn giao là hàng hóa, dịch vụ. Trong trường hợp này là vật tư inox, phụ kiện inox.

Bảng báo giá là bản chào hàng và các phụ lục đi kèm hoặc những hạng mục được tham chiếu đến nhưng ngoại trừ bất kỳ điều khoản và điều kiện mua hàng hoặc bán hàng hoặc các tài liệu khác.

Xác nhận đơn hàng

Đơn đặt hàng qua phương thức gọi điện, zalo được chấp nhận với rủi ro của Bên mua và các đơn hàng được thực hiện trước khi nhận được văn bản xác nhận là để thuận tiện cho Bên mua. Để tránh khả năng trùng lặp, đơn đặt hàng xác nhận của Bên mua phải được đánh dấu rõ ràng là “Xác Nhận” bằng mộc đỏ đối với công ty. Các lệnh xác nhận không được đánh dấu như vậy, theo sự lựa chọn của Bên bán, có thể được coi là lệnh mở ban đầu.

Hiệu lực báo giá

Bảng báo giá Bên bán phát hành cho Bên mua sẽ có giá trị trong thời hạn 7 ngày, tính từ ngày phát hành. Giá bán sản phẩm sẽ được Bên bán công bố trên trang website của công ty hoặc được ghi rõ trong bảng báo giá sản phẩm hoặc hợp đồng mua hàng đối với Bên mua. Sau thời hạn 7 ngày kể từ khi Bên bán phát hành bảng báo giá cho Bên mua, giá sản phẩm và ngày đặt hàng có thể thay đổi theo Bên bán, dựa trên tình hình thực tế của thị trường.

Hóa đơn và thanh toán

Bên bán có quyền xuất hóa đơn một phần hoặc yêu cầu thanh toán theo tiến độ. Bên bán có quyền xuất hóa đơn điện tử và nhận thanh toán bằng phương thức chuyển tiền điện tử. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, khi được phép thực hiện, sẽ tùy thuộc vào hiệu lực và quyền sử dụng thẻ tín dụng tại thời điểm thỏa thuận và ngay trước khi giao hàng. Bên Bán có quyền đình chỉ thực hiện tiếp hợp đồng hoặc trong bất kỳ trường hợp nào mà việc thanh toán không được thực hiện đúng hạn. Bên mua sẽ thanh toán các khoản tiền được viết hóa đơn mà không có bất  cứ khiếu nại, đền bù, khấu trừ nào theo thời hạn thanh toán được quy định trong báo giá hoặc hợp đồng. Bên mua sẽ có trách nhiệm trả lãi suất cho các khoản đã được viết hóa đơn nhưng chưa được thanh toán sau ngày đến hạn theo lãi suất 0,5% cho mỗi tuần hoặc số ngày của tuần chậm thanh toán đến khi thanh toán (hoặc mức cao nhất được cho phép theo luật định).

Thuế

Giá sản phẩm của Bên bán đã bao gồm các loại thuế, lệ phí theo quy định chung của luật thuế về nghĩa vụ đóng thuế. Tất cả các thuế và lệ phí sẽ được Bên mua thanh toán cho Bên bán, trừ khi Bên mua cung cấp cho Bên bán giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ. Trong trường hợp,  giấy chứng nhận miễn thuế Bên mua cung cấp cho Bên bán được xác định không hợp lệ thì Bên mua có trách nhiệm hoàn trả các khoản thuế chưa thanh toán trước đây cho Bên bán.

Điều khoản giao hàng

Điều khoản giao hàng mặc định là giao hàng tại nhà máy hoặc tại kho của Bên bán hoặc theo thỏa thuận được ghi nhận tại xác nhận đơn đặt hàng của Bên bán. Ngày giao hàng được xác nhận chỉ mang tính tương đối và căn cứ vào thỏa thuận của Bên bán và Bên mua. Bên Bán không chịu trách nhiệm đối với việc hàng bị giao trễ. Khi cần, việc giao hàng trả trước sẽ được xuất hóa đơn riêng cho Bên Mua. Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu sẽ được chuyển giao cho Bên Mua vào thời điểm Bên Bán giao hàng cho Bên Mua hoặc khi bên giao nhận đầu tiên nhận hàng để giao cho Bên Mua với sự đồng ý của Bên bán bằng văn bản. Nếu Bên mua khiến việc giao hàng bị chậm trễ, Bên bán sẽ lập hóa đơn cho Bên mua đối với phần giá chưa thanh toán trong hợp đồng cộng với giá lưu kho và các chi phí áp dụng khác nếu có. Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt nào trì khi Bên mua giữ lại tất cả chứng từ, hình ảnh, hàng còn niêm phong đóng gói để kiểm tra.

Chấm dứt hoặc hủy bỏ đơn hàng

Bên mua không đơn phương hủy hoặc chấm dứt hoặc sửa đổi đơn hàng hoặc hợp đồng mà không có sự đồng ký trước bằng văn bản của Bên bán, được đưa ra hoặc bị từ chối theo quyết định riêng. Bên bán có thể ra điều kiện khi điều chỉnh giá hoặc điều khoản hoàn trả của Bên mua đối với Bên bán về tất cả chi phí và thiệt hại bồi thường liên quan đến đơn hàng hoặc phát sinh từ việc hủy bỏ đơn đặt hàng.

Chính sách bảo hành

Bên bán đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng được chỉ định, công bố theo mô tả trong bảng báo giá được gửi cho Bên mua. Bên bán sẽ cung cấp cho Bên mua các văn bản hướng dẫn, kiểm tra và sử dụng sản phẩm (nếu có). Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc không phù hợp với thông số kỹ thuật, dung sai, Bên mua có trách nhiệm thông báo về khiếm khuyết cho Bên bán trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận hàng. Sau khi Bên bán kiểm tra và xác nhận về lỗi hoặc sự không phù hợp bắt nguồn từ Bên bán tại thời điểm giao hàng ban đầu. Bên bán sẽ thay thế sản phẩm phù hợp, kiểm tra và đồng kiểm tra với Bên mua tại cơ sở Bên bán. Bên mua không được trả lại, sửa chữa hoặc vứt bỏ bất kỳ sản phẩm bị cáo buộc là bị lỗi hoặc không phù hợp mà không có sự đồng ý của Bên bán. Mọi tình huống xảy ra, Bên bán sẽ thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho Bên mua.

Chính sách đổi trả hàng hóa

Tất cả việc hoàn trả sản phẩm phải theo hướng dẫn của Bên Bán. Việc hoàn trả các sản phẩm chưa sử dụng sẽ tùy thuộc vào chính sách hoàn trả và bảo hành của Bên bán có hiệu lực tại thời điểm hoàn trả sản phẩm, bao gồm chi phí lưu kho và các điều kiện áp dụng khác. Sản phẩm hoàn trả phải được đóng gói phù hợp và chuyển đến địa chỉ của Bên bán. Chi phí vận chuyển sẽ do Bên mua trả trước. Trong bất kể những ràng buộc nào, toàn bộ các sản phẩm Bên bán xuất kho cho Bên mua sẽ tuân thủ theo hướng dẫn đổi trả hàng hóa bằng văn bản của Bên bán.

Sự kiện bất khả kháng

Bên bán sẽ không có trách nhiệm đối cho bất kỳ khoản lỗ, thiệt hại hoặc chậm trễ nào phát sinh không do lỗi của Bên Bán trong việc không thực hiện các công việc theo hợp đồng với Bên mua vì lý do có các sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bán, bao gồm nhưng không hạn chế bởi thiên tai, sai sót của Bên Mua, hành vi dân sự và quân sự của chính quyền, đình công, lũ lụt, hỏa hoạn, bệnh dịch, hạn chế đi lại, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, trì hoãn vận chuyển hoặc cấm vận chuyển. Trong trường hợp có sự trì hoãn đó, thời gian thực hiện hợp đồng của Bên Bán sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian cần thiết hợp lý để bù lại cho sự chậm trễ do các sự kiện bất khả kháng trên gây ra.

Liên hệ công ty inox Thịnh Phát

Công ty inox Thịnh Phát là nhà cung cấp vật tư inox và phụ kiện inox đã có nhiều năm làm việc với nhiều doanh nghiệp, nhà thầu và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Với chính sách bán hàng linh hoạt, chúng tôi đáp ứng đầy đủ những hỗ trợ cần thiết trước và sau khi hoàn thành đơn hàng. Thông qua đội ngũ nhân viên tư vấn, chúng tôi xây dựng văn hóa bán hàng chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng cho bạn mỗi lần trải nghiệm mua hàng tại inox Thịnh Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU INOX THỊNH PHÁT

Điện thoại: 0901 311 872

Địa chỉ: 87/2 ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Những nội dung về chính sách bán hàng của Công ty inox Thịnh Phát sẽ được sửa đổi. Mọi thông tin đóng góp từ Quý khách hàng vui lòng gửi về email công ty. Chúng tôi sẽ cập nhật và hoàn thiện trong lần sửa đổi mới. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng!

Tư vấn & báo giá inox
Hãy điền thông tin vào biểu mẫu và gửi cho chúng tôi. Cho dù là câu hỏi về tư vấn lựa chọn thép không gỉ, hay hỗ trợ gia công sản xuất, hoặc gửi yêu cầu báo giá inox. Các chuyên gia inox của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!
Chọn tập tin